Postřehy z praxe evidence skutečných majitelů: nejasnosti kolem společného jmění manželů a konec bezplatné lhůty

Před půl rokem nabyl účinnosti nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Jednou z nejasností, kterou nová legislativní úprava přinesla, je otázka, zda zapisovat či nezapisovat manžela či manželku jako skutečného majitele v případě nezúženého společného jmění manželů. Podle odborníků advokátní kanceláře Moore Legal CZ to s ohledem na smysl a účel zákona není nezbytně nutné a v některých případech ani vhodné. Současně upozorňují na konec lhůty bezplatného zajištění zápisu údajů společností v souladu s novým zákonem.

Při striktním výkladu zákona platí, že, je-li podíl ve společnosti (včetně akciového podílu) součástí společného jmění manželů, tak manžel osoby, která je společníkem či akcionářem s relevantně velkou účastí v právnické osobě (zpravidla vyšší než 25 %) a je v pozici koncového příjemce, naplňuje zákonnou definici skutečného majitele společnosti. Striktním jazykovým výkladem by v evidenci skutečných majitelů měli být zapisování oba manželé. „Tento výklad se jeví jako přepjatě formalistický a jako krajně nepraktický. Ministerstvo spravedlnosti, gestor předmětného zákona, vyjádřilo svůj odborný názor, že ačkoli z formálního hlediska takovýto manžel skutečným majitelem společnosti je a lze jej zapsat do evidence skutečných majitelů, není s ohledem právě na smysl a účel zákona nezbytné takovýto zápis provést, vysvětluje advokát a partner společnosti Moore Legal CZ Jan Kubica.

Skutečnost, že manžel není v evidenci skutečných majitelů zapsán, by tedy neměla vést k zahájení řízení o nesrovnalosti. „Během půl roku účinnosti nového zákona jsme se nesetkali se situací, že by bylo takové řízení zahájeno,“ dodává Jan Kubica, který zároveň nedoporučuje zapsat manžela jako společníka v obchodním rejstříku a využít tak služby automatického průpisu do evidence skutečných majitelů při zakládání společností, a to vzhledem k právním a daňovým dopadům a komplikacím.

Společnosti, které řádně a včas zapsaly své skutečné majitele před 1. 6. 2021, musí ověřit, že takovýto zápis odpovídá současným požadavkům právní úpravy a případně zápis v evidenci opravit. Společnosti, které musejí provést takovouto opravu zapsaných údajů, měly dle zákona o evidenci skutečných majitelů stanovenou lhůtu do 1. 12. 2021 k bezplatnému zajištění souladu zapsaných údajů s novým zákonem. „V případě, že nebude soulad zajištěn, hrozí společnostem sankce, například v podobě zákonného zákazu vyplacení podílu na zisku osobě, která je skutečným majitelem, ale není zapsaná v evidenci skutečných majitelů,“ upozorňuje na závěr Jan Kubica.

O Moore Global

Moore Global je jedna z největších mezinárodních sítí auditorských a poradenských společností s více než 30 000 pracovníky ve více než 260 nezávislých firmách a 110 zemích. Renomovaná síť odborně zaměřených firem se jménem Moore ve svém názvu vznikla již v roce 1907. Více podrobných informací je možné nalézt na internetové adrese www.moore-global.com nebo na českých stránkách www.moore-czech.cz.