Rok 2022: mzdy porostou maximálně na úroveň inflace a ČR bude dále ztrácet atraktivitu pro pracovníky ze zahraničí

Další silná vlna pandemie s nejistým výhledem, rostoucí inflace, nedostatek materiálů a komponent, spory mezi Ruskem a Ukrajinou a otazníky zaměstnavatelů v otázce očkování zaměstnanců jsou dle personální agentury Grafton Recruitment hlavní trendy, které budou ovlivňovat trh práce a vývoj mezd v roce 2022.

Rok 2021 přinesl napříč obory i regiony mírný růst mezd kompenzující stagnaci v roce předchozím. I když trh práce v České republice stále značnou měrou ovlivňovala nejistota a kromě nedostatku kvalifikovaných pracovníků brzdily ekonomiku také chybějící zdroje či komponenty, docházelo k postupné stabilizaci a mírnému růstu ekonomiky. „Další vlna pandemie však tento pozitivní vývoj opět zastavila. Již nyní vidíme, že firmy destabilizuje množství karantén a onemocnění a že kvůli pandemické situaci, pracovním podmínkám a mzdám začíná řada pracovníků ze zahraničí preferovat jiné země, zejména Polsko. Nedostatek cizinců, který začal jejich odchodem v loňském roce, se bude v následujícím období prohlubovat,“ říká Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment a GI Group s tím, že nejvíce je tento trend cítit u bílých límečků, tedy pracovníků s kancelářskými profesemi, jejichž ochota k relokaci klesá i kvůli tomu, že by rádi pracovali vzdáleně z domácích kanceláří. Pro výrobní provozy pak dle něj může být hrozbou i vyhrocující se konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem: „Pokud by došlo k mobilizaci ukrajinské armády, což je téma, které se aktuálně velmi často skloňuje, přišel by český průmysl o desítky tisíc pracovníků,“ komentuje Martin Malo. 

Růst mezd maximálně na úrovni inflace, nízká fluktuace

Rok 2022 bude z mnoha důvodů turbulentní a krizový. Kromě nedostatku lidských zdrojů bude firmy napříč obory trápit i růst cen vstupů a materiálů, které jim výrazně navýší náklady. Rostoucí inflace bude navíc zvyšovat tlak ze strany zaměstnanců na navyšování mezd. „Očekáváme, že mzdy porostou zejména v odvětvích méně zasažených pandemií, a i tam maximálně na úrovni inflace,“ říká Martin Malo a dodává: „Profitovat z toho budou zaměstnavatelé, kteří naopak díky pandemii zaznamenali růst a budou schopní nabídnout atraktivnější finanční podmínky. Velké pohyby na trhu práce přesto neočekáváme, fluktuace se stále kvůli nejistotě bude držet nízko. Zázemí firmy, jistota a bezpečnost pracovního místa budou nadále pro zaměstnance důležité.“  

Očkování ano, či ne? 

Diskutovaným trendem zůstane i nadále očkování proti Covid-19. „Podle informací, kterými disponujeme, nemálo především zahraničních korporátních firem aktuálně intenzivně zvažuje, zda vyhlásit očkování jako povinné. Nabádají je k tomu jejich mateřské společnosti, které toto pravidlo už v jiných státech zavedly. Společnosti však musí nejdříve vyhodnotit riziko, co by takovéto pravidlo udělalo s lokální pracovní sílou,“ říká Martin Malo. Zatím je dle něj dnes běžné, že se zaměstnavatelé snaží zjistit, zda je kandidát očkovaný či nikoli. Při nízké míře nezaměstnanosti v ČR je totiž pro zaměstnavatele důležité, aby nově nastoupivší zaměstnanci byli stabilní a nebylo nutné řešit jejich absence. Zavádění povinného očkování však může způsobit nevoli části zaměstnanců a jejich odchod k jinému zaměstnavateli.
O Grafton Recruitment Czech Republic
Grafton Recruitment, s.r.o. byla založena v roce 1994 a v současné době je zastoupena 14 pobočkami po celé ČR: v Praze, Brně, Jihlavě, Ostravě, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Plzni, Zlíně, Liberci, Olomouci, Hradci Králové a Kolíně. Grafton Recruitment nabízí efektivní řešení v otázkách náboru, ať už se jedná o jednorázové vyhledání zaměstnance nebo velkoobjemové nábory pro soukromý i veřejný sektor. Specializuje se dále na agenturní zaměstnávání formou dočasného přidělování. Připravuje také na míru řešení outsourcingu nebo kompletní zajištění servisu náboru řízením celého procesu jako hlavní dodavatel. Patří rovněž mezi přední poskytovatele outplacementových služeb a poradenství nebo výběru zaměstnanců pomocí assessment center, speciálních testů a dodatečně nabízí poradenský servis v oblasti lidských zdrojů. Grafton Recruitment je součástí GI Group. Více na www.grafton.cz.