Solární komunitní centra Dell Technologies přinášejí technologie, zdravotní péči a pracovní dovednosti do vzdálených komunit

  • Společnosti Dell, Intel a Microsoft ve spolupráci s organizací Computer Aid spustí 25 solárních komunitních center na třech kontinentech
  • Centra využívající řešení založená na technologiích Dell naplňují jedinečné potřeby cílových komunit
  • První centrum v Boa Esperanca v Brazílii si klade za cíl pomoci komunitě řešit místní odlesňování 

Praha, 5. května 2022 – Společnost Dell Technologies ve spolupráci se společnostmi Computer Aid, Intel a Microsoft, oznámila svou strategii budování solárních komunitních center, která navazuje na zavedený program solárních výukových laboratoří. Nová centra překračují původní záměr poskytovat technologie pro účely vzdělávání a nabízí lepší přístup k technologiím, zdravotní péči a pracovním dovednostem komunitám v odlehlých oblastech po celém světě. 

Solární komunitní centra budou stavět na řešeních založených na technologiích Dell a budou zprostředkovávat 5G, edge computing a další služby. Každé centrum bude spravováno komunitou a bude nabízet služby vycházející z jedinečných místních potřeb. Centra poskytnou komunitám přístup k vodě a elektřině, zdravotní péči a prostředkům pro ochranu životního prostředí. Členové komunity budou mít také přístup k odborné přípravě v oblasti technických dovedností, podpoře podnikání, vzdělávání a profesnímu poradenství a službám generujícím výnosy na podporu tvorby pracovních míst a finanční udržitelnosti. 

„Výzkum ukazuje, že největší efekt má posilování schopností místních komunit,“ říká Cassandra Garber, viceprezidentka pro environmentální a sociální záležitosti ve společnosti Dell Technologies. „Díky solárním komunitním centrům získají komunity přístup ke zdrojům a infrastruktuře, které jim umožní řešit jejich nejnaléhavější problémy. Tím se potřeby komunity dostávají do centra pozornosti a my se těšíme, že uvidíme reálný dopad těchto komunitních partnerství po celém světě, na nichž se budeme podílet.“ 

Digitalizace Amazonie na podporu udržitelnosti

Společnost Dell Technologies ve spolupráci s Nadací pro udržitelnost Amazonie (FAS) nedávno představila první solární komunitní centrum v Boa Esperanca v Brazílii, kam přináší digitální nástroje, jako je Latitude Rugged, stolní počítače, servery, projektory a Wi-Fi členům tuctu odlehlých komunit žijících na březích řeky a domorodých kmenů v Amazonii. Členové komunity, kteří dříve museli cestovat daleko za moderními službami a školou, se nyní mohou dále vzdělávat, absolvovat odborné kurzy, začít studovat vysokou školu a připravit se na vstup na trh práce ve své vlastní komunitě.

Centrum také vychází z principů cirkularity a využívá repasované přepravní kontejnery, dřevo a nábytek z udržitelných zdrojů a solární panely, takže jej pohání především obnovitelná energie. 

Účastníci projektu jsou součástí programu FAS Bolsa Floresta, vládní iniciativy státu Amazonas zavedené v roce 2008, s cílem omezit odlesňování prostřednictvím podpory místních komunit. Centra pomáhají zlepšovat životy lidí žijících v Amazonii, kteří poté pěstují udržitelnější vztahy mezi deštným pralesem a jeho obyvateli.

Síla partnerství

Společnost Dell v současné době spolupracuje s přibližně 60 strategickými partnery po celém světě, včetně neziskové organizace Computer Aid, která se podílí na vývoji solárních komunitních center. Computer Aid pomáhá identifikovat místa a místní partnery, kteří mohou pomoci centrum zrealizovat. 

Společnost Dell a organizace Computer Aid navázaly v roce 2011 partnerství, jehož cílem bylo vybudovat 24 solárních výukových laboratoří, které ročně navštíví 18 000 studentů a členů místních komunit v zemích jako Brazílie, Kolumbie, Keňa, Mexiko, Maroko, Nigérie a Jižní Afrika. 

Společnost Dell také spolupracuje se zákazníky, partnery, jako jsou Intel a Microsoft, a dalšími zainteresovanými stranami, na poskytování dalších zdrojů a schopností místním komunitám na základě jejich specifických potřeb. Partneři a zákazníci se nyní mohou k Dell Technologies a Computer Aid připojit a podpořit výstavbu solárních komunitních center v nadcházejících letech.

Další zdroje (v angličtině)

Computer Aid 

Computer Aid International je nezisková organizace s 25 lety zkušeností v oblasti podpory elektronické výuky a propagace přístupu k technologiím v rozvojových a odlehlých oblastech po celém světě. Je také průkopníkem ve svém přístupu k oběhovému hospodářství, kde podnikům a organizacím po celém světě nabízí likvidaci IT prostředků a vymazání dat. 

O společnosti Dell Technologies

Dell Technologies pomáhá organizacím a jednotlivcům budovat svoji digitální budoucnost, transformovat způsob, jakým pracují, žijí a hrají. Společnost poskytuje a dodává zákazníkům nejkomplexnější a nejinovativnější portfolio technologií a služeb, aby dokázali úspěšně konkurovat v dnešní datové éře.