Dell Technologies pomáhá podnikům v České republice bezpečně a ekologicky likvidovat IT vybavení

  • Podnikové služby zpětného odběru zařízení společnosti Dell zajišťují řádnou likvidaci IT vybavení
  • Nový online portál umožňuje snadno vyřadit a recyklovat jakýkoli notebook, stolní počítač, server nebo příslušenství bez ohledu na značku
  • Vymazání a fyzická likvidace pevných disků na místě nabízí vyšší úroveň ochrany dat

Praha, 19. května 2022 – Společnost Dell Technologies oznamuje rozšíření svých služeb zpětného odběru zařízení do České republiky. Služba se vztahuje na jakoukoli značku notebooku, stolního počítače, serveru, periferního zařízení a příslušenství a pomáhá zákazníkům získat hodnotu ze stávajícího IT vybavení a využívat služby ekologické recyklace ve velkém měřítku. 

Společnost Dell od roku 2008 prostřednictvím svých programů zpětného odběru převzala více než 2,5 miliardy kusů elektroniky a podpořila tak podniky v ekologické likvidaci vysloužilého IT vybavení. Služby zpětného odběru poskytují moderní, zjednodušenou a standardizovanou nabídku, která zákazníkům pomáhá rozšířit jejich snahy o recyklaci. Nabídka zahrnuje nový samoobslužný online portál, který ještě více zjednodušuje likvidaci vybavení – poskytuje podnikům odhady hodnoty v reálném čase, komplexní prostředky a zjednodušený zpětný odběr zařízení. 

Rozšířením služeb bezpečné recyklace elektroniky a IT vybavení Dell směřuje k naplnění svého cíle do roku 2030 za každé prodané zařízení jedno recyklovat nebo repasovat.

Maximalizace užitku a doby užívání IT 

Společnost Dell Technologies nestanovuje žádný minimální limit počtu kusů a usnadňuje tak život zákazníkům z řad firem všech velikostí, ať mají centralizované nebo vzdálené pracovní síly. Tyto služby nabízejí flexibilitu a kontrolu díky možnosti sledování celého procesu online prostřednictvím samoobslužného portálu. Zákazníci mohou využívat odhady hodnoty v reálném čase, aby mohli své vybavení maximálně využít a zjednodušit životní cyklus svých systémů.

Ochrana podniků pomocí bezpečnostních služeb 

Po odevzdání zařízení zákazníkem jsou odstraněna data v souladu se standardy pro sanitaci dat, aby se minimalizovalo riziko porušení zabezpečení. Služby zpětného odběru zařízení nyní nabízejí další možnosti, které zvyšují míru ochrany:

  • Sanitace dat na místě – data jsou odstraněna přímo na místě dříve, než zařízení opustí prostory zákazníka.
  • Skartace pevných disků na místě – pevné disky s daty se likvidují fyzickým zničením a recyklují podle místních předpisů.

Příležitosti pro distribuční kanály v České republice

Služby zpětného odběru zařízení jsou k dispozici prostřednictvím společnosti Dell Technologies a jejích obchodních partnerů.

Další informace o službách zpětného odběru zařízení naleznete na webových stránkách Dell Technologies.

Blog Secure and Responsible Retirement of IT Equipment Made Easy

O společnosti Dell Technologies

Dell Technologies pomáhá organizacím a jednotlivcům budovat svoji digitální budoucnost, transformovat způsob, jakým pracují, žijí a hrají. Společnost poskytuje a dodává zákazníkům nejkomplexnější a nejinovativnější portfolio technologií a služeb, aby dokázali úspěšně konkurovat v dnešní datové éře.