Dbejme na bezpečnost seniorů, předejdeme tak tragickým následkům!

Stárnutí populace s sebou přináší řadu výzev, se kterými se musíme vypořádat jak na úrovni jednotlivce a rodiny, tak na úrovni celé společnosti. Bezpečnost seniorů totiž ohrožuje nejen jejich aktuální kondice, horší pohyblivost či smyslové vnímání, ale bývají také relativně snadným cílem podvodníků a zlodějů. Rychlý nárůst počtu osob ve vyšším věku s sebou tedy přináší nutnost více se na tuto oblast zaměřovat. 

Senioři jsou snadným cílem zlodějů 

Starší lidé často žijí sami, a i když mají rodinu, která se o ně stará a dochází za nimi, tak času, který tráví o samotě bývá poměrně hodně. To bohužel poskytuje příležitosti pro různé podvodníky a zloděje. Senioři jsou pro ně snadným cílem, protože bývají důvěřiví, méně obezřetní, často mají různé zdravotné obtíže, takže jsou méně pohybliví, a mají pomalejší reakce. Zloději a podvodníci využívají nejrůznější triky, kterými se snaží vloudit starším lidem do bytu a jakmile jsou uvnitř, není pro něj žádný problém odnést si peníze a cennosti, které v domácnosti najdou. Zloději také v mnoha případech volí agresivnější cestu k obohacení. Vloupou se do bytu či domu pomocí nejrůznějšího nářadí a využijí toho, že senioři nemají kvůli svým zdravotním omezením dostatek síly a vzhledem k utrpěnému šoku často ani odvahu nějak zareagovat. V opačném případě pak bohužel kromě majetkové a finanční ztráty může dojít i k přímému ohrožení zdraví a života.

A jak můžeme seniorům pomoci? Určitě je nutné s nimi o této problematice opakovaně mluvit a upozorňovat je, aby byli obezřetní, nepouštěli k sobě domů neznámé lidi a vysvětlit jim, jak se zachovat a na koho se obrátit, pokud dojde k nějaké neočekávané situaci. Samozřejmě ale záleží na tom, jestli si naše rady vezmou k srdci. Jedním z velmi efektivních způsobů, jak zajistit seniorům bezpečný domov, je pořízení kvalitních bezpečnostních vchodových dveří. „Certifikované vchodové bezpečnostní dveře jsou sice dražší než dveře obyčejné, ale jedná se o investici, která je dlouhodobá a určitě se vyplatí. Kvalitním zabezpečením vstupu do domácnosti chráníte své nejbližší a zároveň výrazně snižujete riziko ztráty rodinného majetku,“ říká Martin Dozrál, generální ředitel společnosti SOLODOOR, českého výrobce interiérových dveří a obložkových zárubní. 

Následky požárů bývají obzvlášť u seniorů tragické

Jak se pravidelně dozvídáme z nejrůznějších zpráv, tak mezi významné faktory ohrožující zdraví a život patří požáry. U seniorů bývají jejich následky tragičtější než u osob mladšího věku. S rostoucím věkem totiž slábne citlivost lidských smyslů, které jsou pro včasné odhalení požáru zásadní, tím pádem pak senioři nemají šanci dostatečně rychle vyhodnotit situaci a adekvátně na ni zareagovat. To společně s omezenou pohyblivostí značně zvyšuje riziko. Dokazuje to i nedávný případ rozsáhlého a velmi rychle se šířícího požáru Alzheimer centra v Roztokách u Prahy, při kterém zemřeli dva klienti. Bohužel požáry vznikají velmi rychle, což jde zvlášť u seniorů přímo naproti tragickým následkům. 

Je možné podobným koncům předcházet? Určitě existují způsoby, kterými lze následky požárů zmírnit. Vhodným řešením je instalace hlásiče požáru, který pomůže s včasným zjištěním vzniku požáru, a také dveří s požární odolností, které poskytnou více času jak samotným seniorům, tak také záchranným složkám. 

„Skvělou variantou vstupních dveří do bytů v panelácích a bytových domech jsou naše požárně bezpečnostní dveře, které mají požární odolnost 30 minut, takže chrání domácnost a zároveň poskytují jejím obyvatelům čas na přivolání pomoci, opuštění bytu a domu a hasičům následně čas na záchranu,“ říká Martin Dozrál a pokračuje: „Zároveň díky speciálním bezpečnostním prvkům pomáhají zabránit vstupu nezvaných návštěvníků do bytu. Požárně bezpečnostní dveře druhé třídy obstojí před zlodějem, který se pokouší o vloupání s použitím základního nářadí a fyzického násilí. Vyšší formu ochrany pak nabízí bezpečnostní dveře certifikované ve 3. bezpečnostní třídě. Ty odolají zloději, který se pokouší dveře překonat pomocí páčidla a dalšího ručního nářadí.“ 

Oba výše uvedené typy dveří jsou určené do ocelové bezpečnostní protipožární zárubně, se kterou tvoří protipožární uzávěru, která brání šíření požáru, a jsou dostupné i v rozšířeném protihlukovém a kouřotěsném provedení. 

„Za velkou výhodu považuji fakt, že naše certifikované dveře nabízejí skvělou funkčnost bez nutnosti rezignovat na design – k dispozici je široká škála různých povrchů a dekorů, ze kterých si vybere opravdu každý,“ zakončuje M. Dozrál.

Další vhodnou volbou pro byty v panelových a bytových domech jsou požárně bezpečnostní dveře do bytu NEXT SD 101 F, které díky vynikající ocelové konstrukci a vysokému počtu jisticích bodů maximálně eliminují síly vznikající při pokusu o jejich násilné překonání. Tyto certifikované bezpečnostní dveře nabízejí požární odolnost 30 minut, tepelnou i zvukovou izolaci a kouřotěsnost.

SOLODOOR a.s., český výrobce interiérových dveří a obložkových zárubní, vyrobí za rok více než 180 000 dveří a 80 000 zárubní, čímž se řadí mezi největší výrobce na trhu. Je držitelem osvědčení „CZECH MADE“ a označení „Ekologicky šetrný výrobek“. Kromě široké škály produktů nabízí také poradenství a odbornou montáž s pětiletou zárukou na své zboží.

Společnost vznikla před 25 lety, přičemž její kořeny sahají hlouběji do historie dřevařského průmyslu v Sušici, která se celosvětově proslavila výrobou sirek. S více než 220 zaměstnanci patří mezi největší zaměstnavatele v regionu. Výrobky SOLODOOR najdete v 17 franšízových prodejnách, 1 podnikové prodejně, cca v 80 prodejních studiích či zalistované v nabídce hobbymarketů a také v síti prodejen stavebnin po celé České a Slovenské republice. Společnost využívá nejmodernějších německých a italských technologií, díky kterým vyrábí dveře a zárubně s unikátní oblou hranou a v exkluzivních povrchových úpravách, jež nemají na trhu konkurenci.