HP: Útoky na firmware se v éře hybridní práce stávají stále významnější hrozbou

Praha, 8. července 2022 – Společnost HP Inc. zveřejnila výzkum HP Wolf Security, který ukazuje, že měnící se dynamika v oblasti pracovních sil staví před IT týmy nové výzvy v souvislosti se zabezpečením firmwaru. Vzhledem k tomu, že pracovníci ve firmách stále častěji pracují z různých míst, stává se podle vedoucích pracovníků, zodpovědných za IT, obrana proti útokům cílícím na firmware těžší než dříve.

Přechod na hybridní pracovní modely změnil způsob, jakým organizace spravují zabezpečení koncových zařízení, a zároveň přinesl nová nebezpečí, kterým musí čelit týmy zodpovědné za IT v souvislosti se zabezpečením firmwaru používaných zařízení. Z globálního průzkumu HP Wolf Security, jehož se zúčastnilo 1 100 vedoucích pracovníků v oblasti IT, vyplývá, že:

  • Hrozba útoků cílících na firmware je v současné době, kdy se hybridní pracovníci stále častěji připojují z domácích sítí, pro vedoucí IT oddělení stále větším problémem: Vzhledem k faktu, že hybridní práce nebo práce na dálku dnes pro mnoho zaměstnanců představuje normu, zvyšuje se riziko práce v potenciálně nezabezpečených domácích sítích, což znamená, že se zvýšila míra ohrožení útoky směřujícími na firmware. Více než osm z deseti (83 %) vedoucích pracovníků zodpovědných za IT uvádí, že útoky na firmware notebooků a PC nyní představují významnou hrozbu, přičemž 76 % z nich uvedlo, že významnou hrozbu znamenají útoky na firmware tiskáren.
  • Správa zabezpečení firmwaru je v éře hybridní práce stále složitější a časově náročnější, pro organizace tudíž trvá riziko: Více než dvě třetiny (67 %) vedoucích pracovníků v IT uvádí, že ochrana proti útokům na firmware, jejich odhalování a obnova po napadení je v důsledku stále častější práce z domova obtížnější a časově náročnější, přičemž 64 % jich tvrdí totéž o analýze zabezpečení konfigurace firmwaru. V důsledku tohoto vývoje vyjádřilo 80 % vedoucích pracovníků zodpovědných za IT obavu o svou schopnost reagovat na útoky ohrožující firmware koncových zařízení.

Dr. Ian Pratt, globální ředitel pro oblast zabezpečení osobních systémů ve společnosti HP Inc., k tomu dodává: „Útoky na firmware jsou velmi destruktivní a jejich odhalení nebo náprava probíhají mnohem obtížněji, než je tomu u typického malwaru – často vyžadují odborný, a dokonce i manuální zásah. To značně zvyšuje náklady a složitost nápravy, zejména v hybridních prostředích, kde týmy IT nemají k příslušným zařízením fyzický přístup. Větší počet koncových zařízení mimo ochranu poskytovanou podnikovou sítí také snižuje viditelnost těchto zařízení a zvyšuje riziko útoků vedených přes nezabezpečené sítě.“

Zároveň jsme také svědky nárůstu počtu destruktivních útoků, jako je například malware typu wiper. V loňském roce odhalil náš výzkumný tým potenciální útočníky, kteří prováděli průzkum konfigurací firmwaru s pravděpodobným záměrem zneužít nezabezpečené konfigurace k vlastnímu obohacení. Jakmile útočník získá kontrolu nad konfigurací firmwaru, může využít svého postavení k získání trvalého přístupu a skrýt se před protimalwarovými řešeními, která jsou součástí operačního systému (OS). To mu poskytuje výhodu a umožňuje mu nenápadně udržovat trvalou přítomnost na cílových zařízeních, čímž může získat přístup k infrastruktuře v celém podniku a maximalizovat dopad svých záměrů.“

Navzdory zřejmým rizikům, která útoky na firmware pro podniky představují, není při pořizování nového hardwaru vždy přikládána dostatečná důležitost zabezpečení zařízení a mnoho podniků nadále používá technologie, jež nejsou navrhovány s ohledem na zabezpečení. Tento problém ještě zhoršují nové stínové IT, kdy si zaměstnanci při práci na dálku pořizují a připojují zařízení mimo kontrolu podnikového IT oddělení. Ve zprávě HP Wolf Security Out of Mind and Out of Sight se uvádí, že 68 % kancelářských pracovníků, kteří si pořídili zařízení pro vzdálenou práci, přiznalo, že při jejich rozhodování o nákupu nereprezentovala bezpečnost hlavní faktor. 43 % pracovníků si navíc nenechalo nový notebook nebo počítač zkontrolovat nebo nainstalovat od IT oddělení nebo od bezpečnostního oddělení.

Boris Balacheff, hlavní technolog pro výzkum a inovace v oblasti zabezpečení v laboratořích HP, k tomu říká: „Bezpečnost se musí stát součástí procesu pořizování nových IT zařízení. Podniky musejí brát v potaz dlouhodobou perspektivu, protože zařízení, jež pořídíte dnes, budou prostředím, které budete muset spravovat a chránit zítra. Nejmodernější zabezpečení poskytuje ochranu firmwaru před malwarem i fyzickým zásahem s detekční schopností pod i nad úrovní operačního systému a s autonomní samoopravnou obnovou od úrovně hardwaru výš – to však pomůže vyřešit problém pouze podnikům, které si při pořizování nových zařízení dokážou položit ty správné otázky.“

Společnost HP upozorňuje, že jedním ze zásadních problémů, s nimiž se podniky potýkají, je skutečnost, že mnoho z nich zůstává stále závislých na starších zařízeních, vyrobených podle dřívějších průmyslových norem, kdy se při návrhu hardwaru a firmwaru nekladl důraz na flexibilní zabezpečení a maximální odolnost. V oblasti podnikového zabezpečení kvůli tomu vzniká mezera, jejíž vyplnění může trvat roky.

O průzkumu

HP Průzkum společnosti Toluna, kterého se zúčastnilo 1 100 osob s rozhodovací pravomocí v oblasti IT ve Velké Británii, USA, Kanadě, Mexiku, Německu, Austrálii a Japonsku. Průzkum byl proveden online.

O HP Wolf Security 

HP Wolf Security představuje nový druh zabezpečení koncových bodů. Portfolio HP zabezpečení a bezpečnostních služeb, zaměřených na koncové body, je navrženo takovým způsobem, aby pomohlo společnostem chránit počítače, tiskárny a pracovníky před kybernetickými predátory. HP Wolf Security poskytuje komplexní ochranu koncových bodů a odolnost, která začíná na hardwarové úrovni a rozšiřuje se na software a služby.

O společnosti HP

HP Inc. je technologická společnost, která věří, že i jeden mimořádný nápad má sílu změnit svět. Její portfolio produktů a služeb v oblastech osobních počítačů, tiskáren a řešení pro 3D tisk pomáhá tyto myšlenky realizovat. Více informací o HP Inc. naleznete na http://www.hp.com.

Tagged