Nákupní centra se po pandemii zotavila a mají rekordní tržby i vysokou obsazenost

Praha 22. září 2022 – Nákupní centra zaznamenala ve druhém čtvrtletí letošního roku rekordní tržby. Ve srovnání s předcovidovým rokem 2019 evidují nárůst o 17,3 procenta, v květnu přitom byly tržby vyšší dokonce o 23 %. Vysoká je i obsazenost ploch nákupních center, a to na úrovni 96 procent. Návštěvnost obchodních center v srpnu letošního roku byla o 8,7 procent nižší než ve stejném období roku 2019. Data do projektu Index návštěvnosti zpracovala pro Asociaci nákupních center ČR poradenská a auditorská společnost PricewaterhouseCoopers (PWC). 

Nákupní centra v Česku navštíví ročně přes 300 milionů návštěvníků. Jsou tak robustním a nezastupitelným segmentem, který plní nejen důležitou distribuční, ale i socializační roli. To se potvrdilo i v období covidové pandemie, které bylo pro nákupní centra nesmírně vysilující, nikoliv však likvidační. „Lidé se po pandemii začali do nákupních center velmi rychle vracet a mají chuť utrácet, což potvrzují rekordní červnové a červencové tržby. Poklesy tržeb v jarních měsících avizované v rámci retailového segmentu pro nás neplatí, naše data potvrzují opak. My Češi jsme verbálně pesimističtější než ukazuje realita. Jsme konzervativní a jen těžko měníme naše návyky, a to i ty nákupní,“ říká Jan Kubíček, výkonný předseda Asociace nákupních center ČR.  

Index tržeb

Po pandemickém propadu zaznamenala nákupní centra ve druhém čtvrtletí letošního roku vůbec nejvyšší obrat (+17,3 %) ve srovnání se stejným obdobím předcovidového roku 2019. Rekordní byly především květnové tržby (+23 %), pozitivní trend potvrdila i nejčerstvější srpnová data, kdy byl zaznamenán nárůst tržeb o 14,6 % oproti roku 2019.

Od začátku letošního roku rostly tržby nákupních center v průměru o 10,5 % v porovnání s 2019. „Růst obratu je přitom zřejmý ve všech regionech i velikostních kategoriích nákupních center. O něco lépe si stojí moravská nákupní centra s letošním nárůstem tržeb o 13,6 procenta, což je pravděpodobně dáno příznivějším vývojem návštěvnosti center v tomto regionu,“ komentuje data Tomáš Drtina, řídící partner ve společnosti Incomind. 

Index návštěvnosti

Pandemie a nucené uzavření nákupních center znamenalo významný propad jejich návštěvnosti. Lidé se začali do obchodních center rychle vracet a návštěvnost se začala od dubna letošního roku stabilizovat. Nejčerstvější srpnová data ukázala o 8,7 % nižší návštěvnost ve srovnání se stejným obdobím roku 2019. Kumulovaně od začátku roku je v nákupních centrech o 11,8 % návštěvníků méně než v roce 2019. „Z pohledu návštěvnosti sice stále nedosazujeme čísel, na která jsme byli zvyklí před pandemií, nicméně vidíme určitou změnu v chování zákazníků. Nákupní košík je oproti předpandemickému standardu stále vyšší, pokud tedy lidé do obchodních center přijdou, utratí zde více,“ vysvětluje Oldřich Špůrek, výkonný ředitel společnosti Atrium Czech Real Estate Management. 

V rámci regionů si stojí nejlépe Morava, která je od dubna v růstovém módu a v srpnu ztrácela z pohledu návštěvnosti pouze 1,5 % oproti 2019. O něco lépe než průměr jsou na tom s návštěvností i velká nákupní centra (-9,8 %), a to díky širší nabídce nejen zboží, ale i služeb z oblasti gastronomie a volnočasového vyžití. 

To, jestli se návštěvnost vrátí na předcovidová čísla a kdy to bude, ukáže podle Špůrka až čas. Nálada lidí je nyní ovlivněna aktuální situací na trhu a obavami o budoucnost. „I když vývoj tržeb potvrzuje zájem o nakupování, část populace pravděpodobně vyčkává a odkládá svou spotřebu na období, až se situace stabilizuje, a navíc odezní aktuální problémy s rostoucími cenami energií. Tito lidé se k nám mohou s postupem času vrátit a dále pozitivně ovlivnit návštěvnost,“ doplňuje Špůrek.

Index obsazenosti

Třetí ze sledovaných indexů vyhodnocuje poskytnutá data o neobsazených plochách nákupních center. V dlouhodobém horizontu je vývoj obsazenosti poměrně pozitivní. V letošním roce je vyšší než po většinu období předchozích pěti let a aktuálně se míra obsazenosti pohybuje těsně pod úrovní 96 %.  Praha má přitom poměr obsazených ploch vyšší než zbytek republiky, a to na úrovni 97-98 %. „Index obsazenosti je pro nákupní centra důležitým parametrem. Potvrzuje schopnost center přilákat nové nájemníky a vytvářet jim takové podmínky, které je zde dlouhodobě udrží. Jsem rád, že se nám v tomto parametru daří, v období covidové pandemie bylo nuceno z nákupních center odejít jen asi 5 % nájemníků a trend obsazenosti se v letošním roce vrací zpět,“ komentuje Kubíček.

Podle Kubíčka bude mít na obsazenost a chod nákupních ploch v následujících měsících vliv aktuální ekonomická situace, další vývoj inflace a energetická krize, která může být pro některé obchodníky likvidační. „Energetická krize je aktuálně náš nejnaléhavější problém. Nicméně věříme, že jej s pomocí vlády spočívající zejména v úpravě regulačního rámce společně překonáme. V této situaci už připravujeme energetické úspory. Dojde-li současně k potřebným změnám cenotvorby v energetickém sektoru i na úrovni EU, o čemž víme, že se jedná, tak by se mohlo stabilizovat makroekonomické prostředí bez výrazných ničivých dopadů. Děkujeme vládě za podniknuté první kroky a jsme připraveni být dále v tomto ohledu partnerem,“ uzavírá Kubíček.  

Co jsou indexy nákupních center 

Asociace nákupních center ČR, založená v roce 2020, navazuje na činnost české pobočky globální platformy mezinárodní asociace nákupních center ICSC. Ta začala měřit vývoj návštěvnosti a obratu nákupních center v Česku již v roce 2012. V roce 2020 nově vzniklá asociace toto měření konsolidovala, posílila o nové prvky (např. sledování obsazenosti) a také významně rozšířila počet participujících center. V současné době jsou zastoupeny již čtyři desítky center, reprezentujících celkově více než polovinu relevantního trhu. 

Partnerem projektu je renomovaná společnost PWC, která je garantem nezávislosti a dodávaná data ke všem třem indexům – Index návštěvnosti, Index tržeb a Index neobsazenosti – na měsíční bázi zpracovává, anonymizuje a předává Asociaci nákupních center. 

Ambicí asociace je postupné rozšiřování a zkvalitňování projektu Indexu návštěvnosti. Jedním z dalších cílů tak bude rozšíření indexu na Slovensko, dále pak kategorizace Indexu obratu podle konkrétních sortimentů. Přáním asociace je posunout spolupráci na středoevropskou úroveň a navázat partnerství například s polskými kolegy, kde má sběr a vyhodnocování dat obdobných parametrů už několikaletou tradici.