Moore: Česká ochrana klimatu je v rámci Evropské unie pozadu. Železnici ale využíváme nadprůměrně

Při snižování zátěže klimatu se České republice ve většině sledovaných oblastí nedaří držet krok s průměrem Evropské unie. Vyplývá to z dat Eurostatu sbíraných mezi lety 2009 a 2020. Podle odborníků poradenské skupiny Moore Czech Republic je z nejaktuálnějších údajů zřejmé, že české domácnosti měly v letech 2015–2019 alespoň o 20 % vyšší spotřebu energie než průměrná evropská domácnost. Rovněž využívání energie z obnovitelných zdrojů bylo v Česku vždy podprůměrné. Současně se v tuzemsku registruje velmi malé množství bezemisních automobilů. Dobře si Česká republika vede alespoň ve statistikách týkajících se využití železniční dopravy.

Continue reading „Moore: Česká ochrana klimatu je v rámci Evropské unie pozadu. Železnici ale využíváme nadprůměrně“

Českému trhu práce pomůže otevření zahraničním pracovníkům a přijetí systémových změn

Na tuzemském pracovním trhu převyšuje čtvrtým rokem nabídka volných pracovních míst počet uchazečů o práci. Firmám chybí více než 360 tisíc pracovníků. Korekce neproběhla ani během dvouletého období epidemické situace, zejména kvůli štědré fiskální politice státu, která pomohla zaměstnanost udržet, ale současně přispěla k historické inflaci. Nejvíce jsou podle odborníků z poradenské skupiny Moore Czech Republic zasaženy sektory zdravotnictví, IT, průmysl, logistika a gastronomie. Řada zaměstnavatelů navíc s ohledem na návrat Ukrajinců do vlasti řeší akutní výpadek dalších pracovních sil. Tuzemský pracovní trh je proto nutné oživit řadou systémových nástrojů v čele se zjednodušením zaměstnávání zahraničních pracovníků.

Continue reading „Českému trhu práce pomůže otevření zahraničním pracovníkům a přijetí systémových změn“

V Česku se za minulý rok zdvojnásobil počet podniků, které využívají cloud. Šlo o nejvyšší nárůst v EU

Podle dat Eurostatu se loni zdvojnásobil počet podniků, které využívaly cloudové služby. Zatímco v roce 2020 je využívalo 29 % firem různých velikostí působících napříč sektory, v roce 2021 to bylo již 44 % podniků. Nárůst ČR o téměř 52 % je největší z celé Evropské unie. Odborníci na kyberbezpečnost z Moore Technology CZ však varují, že cloudová nebo hybridní řešení, která se nejčastěji využívají pro práci na home office, zvyšují počet zranitelných přístupových bodů. Roste tak riziko kybernetických útoků. 

Continue reading „V Česku se za minulý rok zdvojnásobil počet podniků, které využívají cloud. Šlo o nejvyšší nárůst v EU“

Standard zajišťující fungování cílené online reklamy byl v Belgii označen za protiprávní. Dopady mohou nastat i v Česku

Podle dlouho očekávaného rozhodnutí belgického úřadu pro ochranu osobních údajů (APD) je jeden z pilířů personalizované online reklamy protiprávní. Dosavadní fungování klíčového technického standardu, stojícího v pozadí online reklamy, dle rozhodnutí úřadu porušuje celou řadu povinností plynoucích z GDPR. Podle odborníků z advokátní kanceláře Moore Legal CZ může být dopad rozhodnutí celoevropský.

Continue reading „Standard zajišťující fungování cílené online reklamy byl v Belgii označen za protiprávní. Dopady mohou nastat i v Česku“

Počet kybernetických útoků se téměř zdvojnásobil. Nejohroženější jsou lidé na homeoffice

V první polovině roku 2021 došlo k celosvětovému nárůstu kybernetických útoků o 93 %. V oblasti EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika) zaznamenaly organizace průměrně 777 útoků týdně a celkově hlásí nárůst o 36 %. Podle odborníků na kyberbezpečnost ze společnosti Doxologic zneužívají útočníci situaci okolo pandemie covid-19, která přesunula velkou část zaměstnanců na homeoffice a jejich zařízení se tak stala jednodušeji napadnutelná. 

Continue reading „Počet kybernetických útoků se téměř zdvojnásobil. Nejohroženější jsou lidé na homeoffice“

Postřehy z praxe evidence skutečných majitelů: nejasnosti kolem společného jmění manželů a konec bezplatné lhůty

Před půl rokem nabyl účinnosti nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Jednou z nejasností, kterou nová legislativní úprava přinesla, je otázka, zda zapisovat či nezapisovat manžela či manželku jako skutečného majitele v případě nezúženého společného jmění manželů. Podle odborníků advokátní kanceláře Moore Legal CZ to s ohledem na smysl a účel zákona není nezbytně nutné a v některých případech ani vhodné. Současně upozorňují na konec lhůty bezplatného zajištění zápisu údajů společností v souladu s novým zákonem.

Continue reading „Postřehy z praxe evidence skutečných majitelů: nejasnosti kolem společného jmění manželů a konec bezplatné lhůty“

ČR nestihne schválit legislativu k whistleblowingu včas. Některé subjekty přesto musí být připraveny

Do 17. prosince 2021 má Česká republika dodržet svou povinnost a přijmout vnitrostátní právní úpravu ochrany oznamovatelů v souladu se „směrnicí o whistleblowingu“. Nová legislativa v podobě zákona o ochraně oznamovatelů by měla chránit tzv. whistleblowery (oznamovatele) poukazující na protiprávní činnost organizace. Podle odborníků advokátní kanceláře Moore Legal CZ právě silnější ochrana whistleblowerů může motivovat k častějšímu oznamování protiprávního jednání, neboť ti budou lépe chráněni proti odvetným opatřením. S ohledem na aktuální stav je nicméně zřejmé, že Česká republika svou povinnost nestihne včas splnit, a zákon o ochraně oznamovatelů k uvedenému datu nebude schválen.

Continue reading „ČR nestihne schválit legislativu k whistleblowingu včas. Některé subjekty přesto musí být připraveny“

Řada organizací stále nemá řádně vyřešeno GDPR. Nejčastější chybou je nadbytečné vyžadování souhlasu

Tři roky od zavedení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nemá tuto oblast správně ošetřenou podstatná část organizací. Přestože jejich počet není možné přesně vyčíslit, odborníci z poradenské skupiny Moore Czech Republic, která je správcem osobních údajů pro téměř 300 organizací, upozorňují, že řadě z nich hrozí sankce. Nařízení od samého počátku provázelo mnoho obav, které způsobují mnoho zbytečných chyb zvyšujících administrativní zátěž.

Continue reading „Řada organizací stále nemá řádně vyřešeno GDPR. Nejčastější chybou je nadbytečné vyžadování souhlasu“

Vládní investice do výzkumu a vývoje výrazně vzrostly, přesto je ČR za průměrem EU

Investice do výzkumu a vývoje v posledních letech rostly napříč celou EU. Zatímco v roce 2010 činily investice do výzkumu a vývoje v EU 184 eur na osobu, v roce 2020 to bylo již 225 eur. Navzdory výraznému růstu v posledních letech dosahovala tato částka v České republice v roce 2020 128 eur na osobu a výrazně zaostávala pod průměrem EU. Podle odborníků poradenské skupiny Moore Czech Republic je zásadní trend financování výzkumu a vývoje alespoň udržet, protože jde o zásadní krok v transformaci na vyspělou ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou.

Continue reading „Vládní investice do výzkumu a vývoje výrazně vzrostly, přesto je ČR za průměrem EU“

Úplné zrušení EET nedává smysl. Nabízí se podpořit alespoň dobrovolnou evidenci

Na novou politickou reprezentaci čeká rozhodnutí, jak naložit s elektronickou evidencí tržeb (EET). Její plánované rozšíření bylo v létě roku 2020 současnou vládou odloženo a samotné evidování tržeb pozastaveno do počátku roku 2023. Podle odborníků z poradenské skupiny Moore Czech Republic si tak stát dobrovolně odřízl nástroj pro snadnou alokaci dotací v návaznosti na výši evidovaných tržeb a zbavil se možnosti průběžného sledování stavu ekonomiky v jednotlivých oblastech podnikání a regionech republiky. S ohledem na dosavadní nemalé investice ze stran podnikatelů, vybudovaný aparát veřejné správy, pokrok v digitalizaci a další výhody, které elektronická evidence tržeb přináší, je na místě ji zachovat, a to přinejmenším na dobrovolné bázi pomocí drobné novely zákona.

Continue reading „Úplné zrušení EET nedává smysl. Nabízí se podpořit alespoň dobrovolnou evidenci“