Odborný komentář poradenské skupiny Moore Czech Republic k dnes zveřejněným údajům ČSÚ o inflaci v září 2022.

„Po zpomalování tempa inflace v předešlých měsících nabral růst cen v září opět větší dynamiku, a to zejména kvůli růstu cen energií. Rekordní meziroční růst o 18 procent přitom vychází ze srovnávací základny, kdy v loňském roce ceny začínaly růst ceny do té doby dlouho nevídaným tempem a přiblížily se k pětiprocentní hranici,“ komentuje Petr Kymlička, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic. „Lidé přitom v září již značně omezili poptávku, došlo tedy ke snížení poptávkových tlaků na růst cen. Současně se již projevují první úpravy úrokové sazby z loňského roku,“ dodává Petr Kymlička s tím, že bude zajímavé sledovat, jak nejnovější data ovlivní další rozhodování rady ČNB o výši úrokových sazeb.

Výhoda české ekonomiky: Malé podniky tvoří 35 % přidané hodnoty

Společnosti zaměstnávající méně než 50 osob se podílejí na celkové přidané hodnotě České republiky zhruba 35 %, tedy pouze nepatrně méně, než je průměr EU. O 4 procentní body nad průměrem EU jsou v tomto směru tuzemské střední firmy s 50 až 249 zaměstnanci, které tvoří zhruba 21 % přidané hodnoty. Na velké společnosti připadá zbývajících 44 MOORE %. Rovnoměrné rozložení tvorby přidané hodnoty mezi různé velikosti podniků je pro českou ekonomiku podle odborníků z poradenské skupiny Moore Czech Republic výhodné. 

Continue reading „Výhoda české ekonomiky: Malé podniky tvoří 35 % přidané hodnoty“

Komentář Moore CZ: Pokles maloobchodních tržeb v srpnu pokračoval

Komentář Petra Kymlička, partnera poradenské skupiny Moore Czech Republic k dnes zveřejněným údajům ČSÚ o maloobchodu.

„Výrazný meziroční pokles tržeb v maloobchodu odráží snižující se spotřebu tuzemských domácností. Ty už během léta začaly šetřit při nákupu běžného zboží prakticky napříč celým sortimentem a stejný trend bude patrný také v závěru letošního roku. Důvodem jsou zejména vysoké náklady na energie, ale také všeobecný růst cen zboží, kterému svým tempem nestačí růst mezd,“ komentuje srpnové výsledky maloobchodu Petr Kymlička, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic.

České investice do výzkumu a vývoje zaostávají za průměrem EU

V minulém roce česká vláda investovala ze státního rozpočtu do výzkumu a vývoje v přepočtu na jednoho obyvatele 136,5 euro. Průměr sedmadvacítky byl ve zmíněném období mnohem vyšší, a to 244,3 euro. Česko také zaznamenalo v loňském roce podprůměrné meziroční zvýšení investic. V tuzemsku se investice zvýšily o 1,4 %, v celé Unii v průměru o 6,3 %. Vyplývá to z dat Eurostatu. Podle odborníků z poradenské skupiny Moore Czech Republic je budoucí navýšení investic klíčové nejen k transformaci v hospodářství s vyšší přidanou hodnotou, ale také k zatraktivnění Česka pro zahraniční investory.

Continue reading „České investice do výzkumu a vývoje zaostávají za průměrem EU“

Skupina Moore Czech Republic opět skokově roste – vstoupila do společností Bene Factum, HZConsult a Audikon

Poradenská, auditorská a technologická skupina Moore Czech Republic vstoupila do společností Bene Factum, HZConsult a Audikon. Díky akvizici dochází k významnému posílení zejména divize Moore Audit CZ, která se tímto krokem dostává mezi top 10 auditních společností v České republice. Akvizice společnosti Bene Factum současně otvírá úplně novou oblast působení skupiny Moore Czech Republic – znaleckou činnost.

Continue reading „Skupina Moore Czech Republic opět skokově roste – vstoupila do společností Bene Factum, HZConsult a Audikon“

Moore CZ: Komentář inflace srpen ČSÚ

Komentář poradenské skupiny Moore Czech Republic k údajům o růstu spotřebitelských cen ČSÚ v srpnu.

„Zásadní je výrazný pokles meziměsíčního růstu, který byl v srpnu téměř o 1 p.b. nižší než v červenci. Tento fakt lze přičítat prvním dopadům zvyšování úrokových měr z loňského roku a také slábnoucí poptávce domácností,“ komentuje Petr Kymlička, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic, a dodává: „Data o meziročním růstu cen naznačují, že by mohlo jít o pomyslný vrchol, na výraznější přiblížení k 20% hranici už by nemuselo dojít. Tomu nahrává i fakt, že se dostáváme do období, kdy v loňském roce začínaly růst ceny výraznějším tempem, a tím i srovnávací základna. Na druhou stranu v kontextu geopolitického dění a jejich dopadů na hospodářství nelze s jistotou předpovídat téměř nic.“

Cestovní ruch po dvouletém útlumu ožil. Aktuální hrozbou je ekonomická recese a vysoká míra inflace

Odvětví cestovního ruchu zažívá po dvou letních sezónách poznamenaných pandemií covid-19 výrazně vyšší zájem. Již ve druhém čtvrtletí letošního roku zaznamenala česká ubytovací zařízení příjezd celkem 5 milionů hostů, tedy o 229 % více než ve stejném období v minulém roce. Podle Světové organizace cestovního ruchu by se měla celosvětová mezinárodní osobní doprava letos meziročně zvýšit o 30–78 %. Odborníci z poradenské skupiny Moore Global poukazují na fakt, že v oblasti cestovního ruchu dochází z pohledu fúzí a akvizic ke konsolidaci. Lepším výsledkům v celém odvětví brání zejména nedostatek pracovních sil, se kterým se potýká většina poskytovatelů služeb. To urychluje digitalizaci služeb. V blízké době však hrozí další útlum kvůli vysoké míře inflace a blížící se ekonomické recesi.

Continue reading „Cestovní ruch po dvouletém útlumu ožil. Aktuální hrozbou je ekonomická recese a vysoká míra inflace“