KL SAS: Školští logopedi odklady školní docházky u dětí nevyřeší. S diagnostikou a terapií je nutné začít už ve školce

Praha, 18. 5. 2022 – Dětí s řečovými vadami ve školách přibývá. Jen v loňském roce jich ambulanci klinického logopeda navštívilo kolem 120 tisíc. Špatná výslovnost hlásek nebo opožděný vývoj řeči jsou přitom čím dál častějším důvodem k odkladu školní docházky. Ministerstvo školství chce problém vyřešit zavedením pozice „školského logopeda“. Podle odborníků z řad klinických logopedů je ale ve školním věku na stanovení diagnózy už příliš pozdě. Neřešené vady mohou u žáků přerůst v neúspěch při učení nebo dokonce deprese. S péčí o řeč je proto nutné začít už v předškolním věku. 

Continue reading „KL SAS: Školští logopedi odklady školní docházky u dětí nevyřeší. S diagnostikou a terapií je nutné začít už ve školce“

Klinický, nebo školní logoped? Pro zdraví vašeho dítěte je rozdíl zásadní

Praha, 3. 5. 2022 – Svěřujete své dítě do rukou školního logopeda? Pak byste měli zpozornět. Můžete mu totiž nevědomky víc ublížit než prospět. Školní logopedi čili speciální pedagogové se zaměřením na logopedii totiž nemají potřebnou zdravotnickou kvalifikaci a nemohou stanovit přesnou logopedickou diagnózu. Jejich posouzení stavu řeči může být nepřesné nebo dokonce mylné. Naproti tomu kliničtí logopedi nezbytnou atestaci ve zdravotnictví mají. Problém však je, že většina rodičů rozdíl nerozlišuje. Chystaná novela zákona o pedagogických pracovnících může nejasnosti ještě prohloubit – zavádí totiž pozici tzv. školského logopeda. Stát by se jím mohl každý speciální pedagog – tedy člověk bez zdravotnického vzdělání. 

Continue reading „Klinický, nebo školní logoped? Pro zdraví vašeho dítěte je rozdíl zásadní“

KLSAS ČR: Udělá vláda z učitelů zdravotníky? Zavedení školského logopeda je hazard se zdravým vývojem žáků

Praha, 29. 3. 2022 – Zavedení pracovní pozice školského logopeda by podle odborníků zhoršilo kvalitu diagnostiky, následné léčby řečových vad a zdravého vývoje dětí. Proti návrhu, který je součástí chystané Novely školského zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, vystupují kliničtí logopedi ze Sdružení ambulantních specialistů ČR. Neurovývojové a další řečové a komunikační poruchy přivedou do ordinací klinických logopedů každoročně zhruba 150 tisíc pacientů, z toho je podle odhadů až 80 % pacientů mladších 18 let. Kvalitní a včasnou diagnostiku jim však mohou poskytnout pouze logopedi ve zdravotnictví. Ti mají, na rozdíl od speciálních pedagogů ve školách, několikaletou zdravotnickou praxi a řádnou atestaci ve zdravotnictví. Školští logopedi z řad speciálních pedagogů by naopak kvůli GDPR neměli přístup ke zdravotnické dokumentaci souvisejících odborností, například pediatrie nebo neurologie, což je zásadní překážka pro správné určení diagnózy a stanovení efektivní terapie.

Continue reading „KLSAS ČR: Udělá vláda z učitelů zdravotníky? Zavedení školského logopeda je hazard se zdravým vývojem žáků“

Na zdraví občanů šetřit nelze. Ambulantní specialisté nesouhlasí se škrty v rozpočtu ministerstva zdravotnictví

Praha, 15. 2. 2022, Sdružení ambulantních specialistů (SAS) protestuje vůči záměru vlády nenavýšit v roce 2022 platby za státní pojištěnce, přestože původní plány počítaly s růstem až o 200 Kč. Podle nich nedostatek financí postihne především soukromé poskytovatele zdravotní péče – těm stoupají především režijní náklady vlivem vyšší ceny energií a náporu pacientů, kteří se po rozvolnění vracejí do ordinací. Koncem minulého týdne předalo sdružení otevřený dopis k rukám předsedy vlády, ministra financí a ministra zdravotnictví. Specialisté požadují mimo jiné i plnohodnotnou kompenzační vyhlášku pro letošní rok.

Continue reading „Na zdraví občanů šetřit nelze. Ambulantní specialisté nesouhlasí se škrty v rozpočtu ministerstva zdravotnictví“

Ambulantní specialisté jsou proti povinné službě v nemocnicích: „Nemocnicím pomůžeme s ambulantními pacienty“

Praha, 1. 12. 2021, Sdružení ambulantních specialistů nesouhlasí s povinností stanovenou nařízením vlády z 25. listopadu zavést kvůli pandemické situaci povinnou službu ambulantních lékařů v nemocnicích, či dokonce na jejich jednotkách intenzivní péče. Znamenalo by to pro ně zvýšené zdravotní riziko, neboť většina z nich je skoro v důchodovém věku, nebo se k němu blíží. Kromě toho specialistům v některých případech chybí potřebná kvalifikace. Kvůli nasazení v nemocnicích by se ordinace zároveň nemohly věnovat svým pacientům a riskovaly by prohloubení již tak významných finančních potíží. Jako alternativu SAS ČR navrhuje, aby se nemocnice soustředily čistě a jen na lůžkovou péči a mimo nemocniční ambulance převzaly všechny pacienty, kteří nepotřebují hospitalizaci.

Continue reading „Ambulantní specialisté jsou proti povinné službě v nemocnicích: „Nemocnicím pomůžeme s ambulantními pacienty““

Ambulance očekávají masivní zátěž. Ministerstvo s ní ale nepočítá

Praha, 20. 9. 2021, V ambulantních ordinacích přibývá komplikovaných pacientů, kteří odkládali vyšetření během pandemie nebo u nich přetrvávají potíže po covid-19. Podle Sdružení ambulantních specialistů (SAS) bude segment letos jedním z nejvíce zatížených. Úhradová vyhláška ministerstva zdravotnictví pro rok 2022 s tím ale nepočítá. Vyšší náklady pro specialisty přinese i inflace. Hrozí snížení kvality a dostupnosti ambulantní péče.

Continue reading „Ambulance očekávají masivní zátěž. Ministerstvo s ní ale nepočítá“

SAS: Úhrady pojišťoven pro rok 2022 jsou nedostatečné. Povedou ke zhoršení kvality lékařské péče

Praha, 24. 6. 2021, Podle Sdružení ambulantních specialistů je diskutovaný 4% nárůst úhrad nedostatečný pro pokrytí rostoucí hodnoty práce lékařů v Seznamu výkonů. Ta stoupla v roce 2021 o 10 % a letos o dalších 11 %. Limity částek vynahrazených na léky a vyšetření navíc zůstanou stejné jako letos. Navrhované změny úhrad zdravotních pojišťoven pro rok 2022 se tak nepříznivě promítnou do kvality lékařské péče i její dostupnosti. Sdružení návrh minulý týden odmítlo kvůli neochotě zdravotních pojišťoven jednat o možných modifikacích původní částky. Výše úhrad by podle jejich slov měla brát v potaz také rozdíly v přístupu zdravotnických subjektů k dalším zdrojům financí.

Continue reading „SAS: Úhrady pojišťoven pro rok 2022 jsou nedostatečné. Povedou ke zhoršení kvality lékařské péče“

SAS: Současné financování zdravotní péče není udržitelné. Soukromé subjekty udělaly z plošného testování byznys

Praha, 22. 4. 2021, PCR testy ze slin ani monitoring protilátek by neměly být hrazeny jen z všeobecného zdravotního pojištění. Nezbytná je finanční účast státu. Rozpočet pro zdravotnictví musí totiž kromě zvýšených výdajů během pandemie počítat do budoucna také s náklady na odloženou péči a musí z něj být zaplacena i náročná práce zdravotníků. Sdružení ambulantních specialistů proto nabádá ministerstvo zdravotnictví k návratu k finančně zodpovědným rozhodnutím a zároveň upozorňuje na soukromé subjekty, které v plošném testování vidí především peněžní zisk. Chybí také kontrola kvality úkonů a ucelené výkaznictví.

Continue reading „SAS: Současné financování zdravotní péče není udržitelné. Soukromé subjekty udělaly z plošného testování byznys“

Ambulantní specialisté: Chceme být očkováni se stejnou prioritou jako nemocniční lékaři

Praha, 11. 1. 2021 – Aktuální počet pacientů hospitalizovaných s COVID-19 v prvním lednovém týdnu překročil hranici 7000. V rámci jednotek ARO a JIP zbývá pro pacienty s koronavirem již jen 179 lůžek. Po naplnění zbývajících kapacit lze očekávat, že hospitalizovaní budou jen ti, u nichž nebude jiná možnost. Zároveň bude uvnitř nemocnic velký tlak na rychlejší propouštění, než jsme dosud zvyklí. O všechny nehospitalizované nemocné pacienty se budou muset, podobně jako tomu bylo při jarní vlně pandemie, postarat ambulance. Sdružení ambulantních specialistů proto žádá Ministerstvo zdravotnictví, aby personál těchto pracovišť upřednostnilo v rámci očkovacího plánu COVID-19.

Continue reading „Ambulantní specialisté: Chceme být očkováni se stejnou prioritou jako nemocniční lékaři“

Ambulantní specialisté patřili během koronavirové pandemie mezi nejohroženější lékaře

Praha, 25. 11. 2020 – Dle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) pandemie koronaviru mezi lékaři zasáhla velmi silně ambulantní specialisty. V období mezi lednem a listopadem letošního roku jich onemocnělo celkem 748, tedy téměř každý pátý ambulantní specialista. Až 40 % ambulancí bylo po určitý čas zároveň nuceno fungovat bez zdravotních sester, neboť jich v tomto období onemocnělo na covid-19 přes dva tisíce. Ambulantní specialisté, i ve srovnání s praktickými a nemocničními lékaři, drží toto smutné prvenství. 

Continue reading „Ambulantní specialisté patřili během koronavirové pandemie mezi nejohroženější lékaře“