Rada vlády navrhla na Národní cenu vlády Česká hlava ekologa Petra Pyška

2. září 2022 – V pátek 2. září 2022 se ve Strakově akademii konalo zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), jíž předsedá ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová. K hlavním bodům jednání patřily návrhy na jmenování členů a předsedy výzkumné rady Technologické agentury ČR (TA ČR) spolu s návrhem laureáta Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2022. RVVI se seznámila s návrhem zákona o státním rozpočtu na rok 2023+ ze strany Ministerstva financí.

Continue reading „Rada vlády navrhla na Národní cenu vlády Česká hlava ekologa Petra Pyška“