Zveřejnění tiskové zprávy na FeedIT.cz

Tiskové zprávy zasílejte výhradně na adresu info(z)feedit.cz.

FeedIT.cz do ledna 2022 zveřejňoval tiskové zprávy zdarma. Na zveřejnění zprávy zdarma není nárok. FeedIT.cz zveřejňuje tiskové zprávy hlavně v těchto oborech:  IT/C, INTERNET, KOMUNIKACE, MARKETING. Tiskové zprávy z jiných oborů velmi pravděpodobně zveřejněny nebudou.

Zveřejňování zpravidla v ten samý pracovní den co tisková zpráva dorazí, ale opět bez garance. Pokud posíláte tiskovou zprávu s embargem je nutné aby bylo jasně a zřetelně uvedeno v samotné tiskové zprávě.

Ceník zveřejnění tískových zpráv platný od února 2022

Pokud se vám podařilo zaslat tiskovou zprávu s chybou, je pro případnou opravu nutné zaslat znovu kompletní novou verzi tiskové zprávy.

Zveřejnění tiskové zprávy/oznámení je prováděno v podobě v jaké jsou dodány, bude-li vyžadovat „redakční“ úpravy, je možné, že nedojde ke zveřejnění (u bezplatného režimu) nebo bude vrácena či nabídnuto placené zpracování.

Pro bezplatné zveřejnění platí i následující omezení

Pokud chcete aby vaše tisková zpráva byla zveřejněna (poskytnuta) v plné podobě, musí být poslána jako příloha (Word, text, RTF, HTML). Nemůže to být PDF (viz dále).

Tiskové zprávy zasílané v těle mailu nejsou někdy uložitelné a může dojít k tomu, že nebudou zveřejněny.

Poslání odkazu „ke stažení“ znamená, že tisková zpráva nebude zveřejněna.

Upozornění – Nepoužívejte pro zasílání tiskových zpráv PDF, takto zaslané tiskové zprávy není možné zveřejnit. Z PDF nelze získat původní text bez poškození.  Blíže viz Tiskové zprávy se v PDF nikdy neposílají.

Upozornění – rozmáhající se nešvar zasílání tiskových zpráv s nadpisem PSANÝM POUZE VELKÝMI PÍSMENY znamená, že takovéto zprávy nebudou zveřejněny. Blíže viz Titulky (tiskových zpráv) se VELKÝMI PÍSMENY nepíší.

Upozornění – tiskové zprávy, oznámení či jiné materiály u kterých není uveden klient (ten za koho je tisková zpráva vydáván) nebudou zveřejněny. Transparentnost u tiskových materiálů je zásadní. Skrývání klienta za několik citací další společnosti či organizací patři mezi podivné praktiky, na FeedIT.cz podporovány nejsou.

Tápete-li jak tvořit a pracovat s tiskovými zprávami, #PRTIPY mohou pomoci s řadou tipů, můžete je najít třeba přes štítek Tisková zpráva. Nejvíce zásadní tip ale je Co všechno by měla obsahovat tisková zpráva? Jak psát tiskovou zprávu? #043